Drtiče štěpkovače, špalíkovače rozdíly

Jak drtiče tak i štěpkovače a špalíkovače jsou stroje sloužící k zpracování větví do skladné a dobře manipulovatelné podoby. Tato výstupní frakce se nazývají nejčastěji štěpka nebo špalíky. Většinou se štěpka chápe jako jemná drť a špalíky jako hrubá. Frakce z drtiče je velikostně mezi štěpkou a špalíky. Lidově se však všechny typy dřevní drtě označuje jako štěpka. Před výběrem stroje je dobré vědět, na co se chystáme štěpku využít. Podle využití zvolit vhodný stroj. Jak zmiňujeme v článku drtič větví, využití štěpky je následující:

Jemná štěpka

  • místo mulčovací kůry
  • jako hnojivo (štěpka se nechá zetlít)

Hrubá štěpka (špalíky)

  • jako ekologické palivo, nemá sklony k plesnivění a není nutné štěpku vysoušet. Lze zpracovávat čerstvé dřevo.

Poznámka: V praxi se velice často názvy zaměňují nebo používají souhrnně. Následující rozdělení nemusí každý respektovat.

Drtič větví základní charakteristika

Stroj většinou jednorotorový. Proti otáčejícímu rotoru je statická deska. Pohon zabezpečuje elektro motor.  Kromě dělení dochází i k deformaci větve, což má často za následek prasknutí větve v polovině. Nevýhodou jednorotorového systému je jeho vysoký odpor protože větve musí klouzat po statické desce. Vzhledem k mechanismu drtícího ústrojí je stroj vhodný pouze pro zpracování malých průměrů větví max. 3 cm. Jedná se o stroje pro hobby využití.              

Štěpkovač základní charakteristika

Existují různé typy drtícího ústrojí (bubnový, diskový atd.). Jako pohon je často využíván traktor, elektromotor nebo spalovací motor. V praxi bývá preferován štěpkovač za traktor. Díky vysokému výkonu traktoru a nezávislosti na přípojkách získá štěpkovač mobilitu i výkon.  Štěpkovače za traktor jsou ve velkém výkonovém rozpětí. Většina štěpkovačů produkuje jemnou štěpku.

„Špalíkovač“ základní charakteristika

Jako špalíkovač označujeme stroj s řezným ústrojím, v kterém proti sobě rotují dva válce osazeny šesti noži. Všechny špalíkovače firmy JIRBO disponují šesti noži. Toto řešení má nízký řezný odpor a produkuje nejhrubší štěpku, označovanou jako špalíky. Z důvodů finanční úspory některé levné stroje mají pouze čtyři nože, což má za následek, že si špalíkovač sám nepobírá materiál. Dlouhodobé uživatelské zkušenosti říkají, že šestinožové provedení má nejlepší vlastnosti. Stroj si sám spolehlivě pobírá materiál.  Špalíkovače produkují nejhrubší štěpku, ze všech strojů na zpracování dřevního odpadu viz foto.

Prohlédněte si naši nabídku špalíkovačů za traktor.